CA ES EN

Dins dels nostres plans d’actuació destinats a l’educació dels més joves, hem volgut apropar-nos a les escoles d’una manera diferent, més dinàmica, més grupal. Per això, hem creat els “Aquanautes, els protectors de l’aigua”.

Aquanautes és el nostre vaixell insígnia, el nostre paraigua exclusiu sota el qual desenvoluparem una sèrie de tallers pedagògics molt especials, xerrades, reunions i altres accions destinades a la sensibilització dels alumnes envers el problema de l’aigua. Els nens i nenes podran participar lliurement en totes aquestes accions i formar part del grup.

Els valors que transmetem els Aquanautes són 8:

Respecte per la natura
Compromís amb el futur i els seus semblants
Curiositat per l'aprenentatge i el funcionament de les coses
Valor per prendre decisions
Empatia amb els seus semblants
Viure el treball en equip com a mitjà per aconseguir bones solucions
Lleialtat cap als seus companys
Pensament crític

Fundació We Are Water, l'ànima d'Aquanautes

A la Fundació tenim dos objectius fonamentals. D’una banda, sensibilitzar sobre una nova cultura de l’aigua que permeti el desenvolupament just i una gestió sostenible dels recursos hídrics al món i difondre-la i, de l’altra, fer accions de tot tipus destinades a pal·liar els efectes negatius de la falta de recursos hídrics adequats.

Si vols saber-ne més sobre la feina que fem, clica aquí.

Primer taller

El cas del mar d'Aral

L’alumne haurà de descobrir les causes i les possibles solucions d’un desastre ecològic: el cas del mar d’Aral. En fer-ho, aprendrà a emprar el mètode científic de la deducció tal com fa un ambientòleg.

Competències bàsiques de l'àmbit de coneixement del medi:

2, 4, 5 i 13

Durada:

2 hores

Lloc:

A l'aula.
Activitat guiada pel professor

Objectius i metodologia

Interpretar el present a partir de l’anàlisi del passat

Deduirem seguint el mètode científic: passarem d’un exemple concret (el cas del mar d’Aral) al cas general del cicle de l’aigua mitjançant la deducció.

El cicle de l’aigua

Deduirem seguint el mètode científic: passarem d’un exemple concret (el cas del mar d’Aral) al cas general del cicle de l’aigua mitjançant la deducció.

La petjada ecològica

Polítiques econòmiques: impacte mediambiental. La contaminació.

Valorar el sistema democràtic i esdevenir ciutadans crítics

Respecte al medi ambient.

Segon taller

Netegem l'aigua!

Farem un recorregut històric del bany per mostrar com han evolucionat els hàbits d’higiene. Introduirem la importància de l’aigua potable al món a través d’uns vídeos. Crearem un filtre físic amb materials de la vida quotidiana per tal que els alumnes entenguin el procés de depuració de l’aigua.

Competències bàsiques de l'àmbit de coneixement del medi:

5, 8 i 9

Durada:

1.5 hores

Lloc:

A l'aula.
Activitat guiada per un biòleg de We are Water

Objectius i metodologia

Història del bany i de la higiene

La diversitat social i cultural: la cultura del bany. Aigua i civilització. La morfologia del bany.

L'aigua potable i el consum d'aigua

Els hàbits d’higiene.
La contaminació.
La prevenció de malalties.
El consum responsable.
Les malalties provocades per l’aigua o per la manca d’aigua.

Dissenyar màquines simples i analitzar-ne el funcionament

Dissenyar màquines simples i analitzar-ne el funcionament.

Tercer taller

Ens podem banyar a la platja?

L’alumne haurà de respondre a la pregunta “Ens podem banyar a la platja?” recollint les proves necessàries a la platja i després analitzant-les al Roca Barcelona Gallery amb els instruments científics adequats. Finalment, caldrà arribar a una conclusió. El procés de recerca serà guiat per un biòleg professional.

Competències bàsiques de l’àmbit de coneixement del medi:

1, 4, 8 i 12

Durada:

4 hores

Lloc:

Platja de de la Barceloneta (1h 30min) i Roca Barcelona Gallery (2h)

No inclou transport (30min)

Activitat guiada per un biòleg de We are Water

Objectius i metodologia

Fases de la recerca seguint el mètode científic

  1. Pregunta: l’aigua de la Barceloneta té prou qualitat per banyar-se?
  2. Formulació d’hipòtesis
  3. Observació
  4. Recollida de mostres
  1. Anàlisi de les mostres i quantificació: paràmetres fisicoquímics com ara pH, nitrats, amoníac i microorganismes, test colorimètric i test de terbolesa
  2. Identificació de les mostres
  3. Anàlisi de les dades
  4. Conclusió: determinació de la hipòtesi correcta

I ara què?

Novembre
14
A les
17:30 h

Si vols rebre’n més informació i reservar la teva entrada, si us plau, emplena el qüestionari següent i te la farem arribar.

Formulari